• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om kommunal bolig

Informasjon

Kort informasjon

Birkenes kommune leier ut boliger til personer og familier som har spesielle boligbehov og som opplever at det er vanskelig å løse disse på egenhånd.

Før du søker på kommunal bolig er det lurt å lese kriteriene for tildeling av bolig.

 

Kort fortalt må du være:

 • Over 18 år og folkeregistrert i kommunen
 • Ute av stand til å finne egnet bolig på det private markedet

For øvrige vilkår må du lese tildelingskriteriene

 • Kommunale boliger leies som hovedregel ut for 3 år, men forlengelse av leietid er mulig. Man må da levere NY søknad.
 • Du kan ha rett på bostøtte dersom du har lav inntekt og høye bokostnader. Bostøtte utbetales månedlig og beregnes på bakgrunn av din inntekt og dine bokostnader.
 • Du bør også tenke gjennom om det rette for deg er å søke startlån i stedet for kommunal utleiebolig.
 • Tildelingen av kommunale boliger gjøres av et boligutvalg med representanter fra NAV, hjemmetjenesten, flyktningtjenesten, enhet drift og avdeling for psykisk helse og rus.

Spørsmål om nødbolig rettes til NAV.

 

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader